bg

17 June, 2019

Phòng họp 10 khách

Khi quý khách hàng cần tổ chức những buổi hội nghị khách hàng, đại hội cổ đông, và các hình thức meeting mang tính chuyên nghiệp, thuê một phòng họp tại Sài Gòn Phú Quốc là một giải pháp hợp lí với chi phí tiết kiệm

thông tin

Speacial offer

Discount
Upto 45%Panorama Room 1.350.000 đ/night
Star Cruise Room 1.720.000 đ/night
VIP Bungalow 2.040.000 đ/night
 
Book Now
close-link
close-link