bg

Liên hệ

thông tin

Speacial offer

Discount
Upto 45%Panorama Room 1.350.000 đ/night
Star Cruise Room 1.720.000 đ/night
VIP Bungalow 2.040.000 đ/night
 
Book Now
close-link
close-link